Jméno:
Heslo:

Školská rada

Volby do školské rady proběhly dne 25.5.2017 v prostorách budovy školy.
Z řad zákonných zástupců volilo 157 voličů z 506 oprávněných voličů.
Z řad pedagogů volilo 35 voličů ze 42 oprávněných voličů.

Nová školská rada byla zvolena takto:
Z řad zákonných zástupců byly zvoleny: Ing. Klára Traxmandlová a Ing. Soňa Buriánková.
Z řad pedagogů byly zvoleny: Mgr. Pavla Kocourková a Mgr. Andrea Hanzlíková.

Na školské radě, která se konala 22.6.2017 byly jednomyslně zvoleny tyto členky do následujících funkcí.
Mgr. P. Kocourkovou do funkce předsedkyně ŠR
Mgr. Bc. Z. Novákovou do funkce místopředsedkyně ŠR
Zápisy z jednání ŠR bude pořizovat Ing. K. Traxmandlová 

Nová školská rada tedy pracuje v následujícím složení:
Předsedkyně školské rady:  Mgr. Pavla Kocourková - z řad pedagogů
Místopředsedkyně školské rady: Mgr. Bc. Z. Nováková - Magistrát města Mostu
Zapisovatelka: Ing. Klára Traxmandlová - z řad zákonných zástupců.
Další členové:  Mgr. Andrea Hanzlíková - z řad pedagogů
                      Ing. Jana Zudová - Magistrát města Mostu
                      Ing. Soňa Buriánková - z řad zákonných zástupců

Nová školská rada se sešla k 1. zasedání dne 19.9.2017. 

 

Nástěnka
Kalendář akcí
Jídelníček
Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
O škole
Rodiče
SPORT
Součásti školy
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy