Základní škola Zdeňka Štěpánka, Most

Aktuality školy

Přehled pedagogické intervence ve školním roce 2021/22

Aktuality

Čtvrtek, 14/10/2021 Přehled pedagogické intervence 21-22

Přehled zájmových útvarů a doučování ve školním roce 2021/22

Aktuality

Čtvrtek, 14/10/2021 Zájmové útvary

Úspěch našich žáků ve finále okresního přespolního běhu

Aktuality

Čtvrtek, 14/10/2021 Dne 5. 10. 2021 se žáci a žákyně druhého stupně zúčastnili sportovní soutěže okresního finále v přespolním běhu. Jejich cílem, bylo zdolat 1500 m (všechna děvčata) a 1700 m (chlapci 8. a 9. tříd) v co…

Další články

Důležité informace

Po projednání se zřizovatelem bude přerušna činnost školní družiny v období podzimních prázdnin tj. 27. a 29.10.2021. Děkujeme za pochopení.

Jak u nás zvoní

0. hodina 7:05 - 7:50
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 9:55 - 10:40
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
6. hodina 12:40 - 13:25
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05

Aktuality

Tandemová výuka

Aktuality 9.B

Pátek, 22/10/2021 Výuka může probíhat i mimo školní areál. Žáci 9.B a 9.A se společně se třemi učiteli vydali do knihovny, kde  pracovali s textem Daniela Defoe Robinson Crusoe.

"Letíme vesmírem" - akce v knihovně pro 2.C

Aktuality 2.C

Pátek, 22/10/2021 Ve středu 20.10.2021 v 16. hodin proběhla akce třídy 2.C v Městské knihovně v Mostě na téma naší celoroční třídní soutěže "LETÍME VESMÍREM". Pod vedením paní Jílkove jsme se rázem ocitli v roce 3021 v…

Návštěva knihovny - Příběh pravěkého chlapce

Aktuality 6.B

Středa, 20/10/2021 Dne 19.10.2021 navštívila naše třída 6. B knihovnu, kde si žáci poslechli krásně čtený příběh pravěkého chlapce. Čtení dětem zajistila paní knihovnice Jílková, za což ji touto cestou děkujeme. Žáci se…

Pasování druháků na čtenáře v mostecké knihovně

Aktuality 2.B

Pondělí, 18/10/2021 Ve středu 13. 10 2021 se 2. ročníky zúčastnili "Pasování na čtenáře" v Městské knihovně v Mostě.Žáky hned po příchodu uvítala pohádková víla a provedla je celou knihovnou. Vysvětlila, jaké možnosti kn…

Ovoce a zelenina do škol

Projekty

Pátek, 15/10/2021 Projekt zajišťuje ovoce a zeleninu pro všechny žáky naší školy.

Projekt Inkluze - podpora žáků v Mostě

Projekty

Pátek, 15/10/2021 Dne 1.9.2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  zahájen  projekt  "Podpora žáků ZŠ v Mostě", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744. Projektové akti…

Galerie

Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě