Zpět

Aktuality

Pokyny k provozu školy od 1.9.2021

Aktuality

Středa, 15/09/2021 Každá osoba včetně žáků je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (WC, šatny, chodby, školní jídelna) zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ ČR. Ve třídách nemusí mít žáci roušku ani respirátor, během přestávek a ve společných prostorách musí mít ústa zakrytá. To platí pro všechny – tedy i očkované či po prodělané nemoci COVID do 180 dní od nákazy. Z povinnosti nosit roušku či …

První školní den

Aktuality

Čtvrtek, 02/09/2021 Včera jsem s radostí slavnostně přivítali žáky 1. tříd a přípravné třídy naší školy. Děkujeme všem za spolupráci při testování a věříme, že se dětem program připravený vychovatelkami školní družiny líbil.

Přihlašování obědů NOVÉ!

Aktuality

Středa, 15/09/2021 Od října 2021 se obědy nebudou každý měsíc načítat automaticky!!!Obědy si musí každý přihlásit sám.  Přihlašování a odhlašování na strava.cz  Číslo zařízení: 5775Uživatelské jméno: prijmeni.jmeno  Heslo: variabilní symbol Telefonické vyřizování obědů pouze v čase:   7:00 –   8:00 13:00 – 15:00

Přihlášení do přípravné třídy, kritéria pro přijetí, přihlášky 2021/2022

Aktuality

Úterý, 04/05/2021 Přípravná třída je zřízena na základní škole na základě zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) v platném znění. Je podle § 47 zřízena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich nerovnoměrný vývoj; přednostně pro děti, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky přípravná třída je určena přednostně dětem s odkladem povinné školní docházky přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí o zařazení dítěte do přípravné třídy …

Regionální finále soutěže Mladý chemik

Aktuality

Úterý, 04/05/2021 Dne 21. 4. 2021 proběhlo regionální finále soutěže Mladý chemik ČR. I v tomto kole opět zazářila Vilma Humpoláková, žákyně naší školy, a to s celkovým umístěním na 1. místě. V červnu ji pak čeká poslední klání v podobě celorepublikové finále, kam postoupilo 40 nejlepších řešitelů ze všech krajů. Držme palce!

Přejít na stránku: 1