logotyp

Dynamická inkluze

Naše škola se zapojila do projektu Dynamická inkluze probíhající v šesti školách Ústeckého kraje s centrem kolegiální podpory v Ústí nad Labem při ZŠ Neštěmická, která vstupuje do posledního, třetího roku.

Učitelé se během celého projektu učí pracovat s diagnostickou metodou (CA method), která je založena na kombinaci používaní slovních modulů a osmi barev. Jednodušeji řečeno, vše je založeno na vyhodnocení důležitosti preference a odmítnutí určitých barev. 

Na samotném počátku projektu byli zapojení pedagogové seznámeni s již existujícími produkty diagnostiky určenými pro školy a školská zařízení. Všichni měli možnost si je vyzkoušet a následně s pomocí odborníků interpretovat svůj vlastní "profil učitele".

Pedagogům byly vysvětleny základní principy práce s diagnostickou metodou určenou pro jednotlivce a skupinu a její možnosti a přínosy.

Na pravidelných workshopech v jednotlivých centrech kolegiální podpory se pedagogové společně s lektory metody, psychology a speciálními psychology učili s profily třídních skupin i učitelů pracovat a analyzovat výstupy. Učitelé velmi rychle pochopili výhody práce s přesnými a často novými informacemi, které přináší diagnostika.

Mohlo by se zdát, že diagnostická metoda poukazuje na nedostatky učitelů a jejich chyby, ale není to tak. Metoda dává pedagogům užitečné informace o tom, jaké jsou jejich silné stránky, o které se mohu opřít, a také jaká jsou rizika, s nimiž se musí počítat a o nichž je dobré vědět.

Přináší rovněž informace o tom, jak funguje skupinová dynamika třídy a jaký způsob práce a komunikace je pro skupinu vhodný. Poukazuje na to, kde jsou rizika skupiny a jak mohou učitelé se třídou pracovat v její prospěch.

Projekt Dynamická inkluze je tříletý a končí v říjnu příštího roku. V současné fázi se účastníci projektu soustředí především na profily konkrétních tříd, a jejich vývoj v čase. Zaměřují se na konkrétní problémy skupin, proměny a interpretaci změn, které souvisejí s postupem žáků do vyššího ročníku, nebo s přechodem na druhý stupeň základní školy.

Zabývají se problematikou změny atmosféry vztahů ve třídách, například po odchodu žáků do škol víceletých gymnázií. Učitelé dostávají od psychologů působících v projektu také podpůrné informace o vývojových obdobích a zákonitostech individuálního vývoje dětí.

Řeší se rovněž spolupráce v pedagogických sborech, různé pedagogické styly a metody jejich práce. Nejdůležitější v celém projektu je ale pozitivní přínos pro samotné pro žáky.

Naším mottem je Dynamická inkluze a jsme moc rádi, že první pozitivní výsledky tohoto projektu jsou viditelné.
Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
Škola
AKTUALITY
Rodiče
SPORT
Družina
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy