logotyp

Inkluze na mosteckých školách anebo Lepší KLIMA i v MostěProjekt: Inkluze na mosteckých školách anebo Lepší KLIMA i v Mostě

Reg. číslo CZ.02.3.61/0.0./0.0./15_007/000206

Doba trvání projektu: 1. 9. 2016 - 31. 8. 2019

Projekt je podpořen v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program v rámci Výzvy č. 02_15_007 pro Inkluzivní vzdělávání v prioritní ose 3 OP

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Genesia,zs. se sídlem Kochova 1417, Chomutov

Hlavní kontaktní osoba: Mgr. Andrea Gregorová, statutární zástupce realizátora, tel. 736 630 983, gregorova@wm.cz

Partneři projektu:

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, zs.

Oblastní charita Most - nízkoprahové zařízení Sovička

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Mostě - nízkoprahové zařízení Záplata

Statutární město Most - Klub národnostních menšin

Základní školy zřízené Statutárním městem Most:

1. ZŠ - Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

3. ZŠ - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, příspěvková organizace

4. ZŠ - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace

7. ZŠ - Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, příspěvková organizace

8. ZŠ - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614, příspěvková organizace

10. ZŠ Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

11. ZŠ - Základní škola, Most, Obránců míru 2944, příspěvková organizace

14. ZŠ Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, příspěvková organizace

Hlavním cílem projektu je přispět k zavedení  proinkluzivních opatření na 8 mosteckých základních školách hlavního vzdělávacího proudu a  podpořit rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu vzdělávání žáků ohrožených školským neúspěchem, a to žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostření. Toto umožní zvýšit šanci na "úspěch pro každé dítě", což je mimo jiné i  posláním celorepublikové akce KLIMA, přičemž dojde ke snížení rizika předčasného odchodu ze vzdělání.

V projektu bude probíhat realizace různých typů aktivit:

- kroužky klíčových kompetencí a gramotností na zapojených školách 
- doučovací kluby u neziskových organizací
- individuální doučování v rodinách či v dětském domově/azylovém domě atp.
- workshopy pro rodiče žáků 
- vzdělávání pracovníků škol (DVPP, semináře)
- poradenství a metodické vedení pracovníků na školách
- akce "starší kamarád"
- konferencí dobré praxe

 
Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
Škola
AKTUALITY
Rodiče
SPORT
Družina
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy