Zpět

O škole

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Most

IČ: 47326239

Další základní údaje...

RED_IZO: 600083870

Datová schránka: m4zv8v7

Bankovní spojení: MONETA Money Bank 212463816/0600

Další kontaktní informace...

Několik informací z historie

Historie 10. Základní školy v Mostě se začala psát v roce 1962, kdy byla škola vybudována z obytného domu č. 340 v ulici Václava Kopeckého, jak se nynější ulice Zdeňka Štěpánka jmenovala. Od 1. září 1964 zahájila škola výuku ve stávajících prostorách.

Současnost

Zřizovatelem Základní školy Zdeňka Štěpánka v Mostě je statutární město Most. Objekt školy má 5 pavilonů - první a druhý stupeň, školní družinu se školní jídelnou, tělocvičnu a školní dílny. K budově patří víceúčelový sportovní areál, který byl otevřen 22. prosince 2006 po rekonstrukci a je využíván jak pro potřeby výuky školy, sportovní aktivity FK Most, tak i pro volnočasové aktivity žáků. Školní družina má statut cvičné školy průběžné pedagogické praxe pro výchovu a odborné vzdělávání žáků Střední pedagogické školy v Mostě.

Škola má v letošním školním roce 27 tříd (15 tříd na prvním stupni a 12 tříd na druhém stupni). Otevřeli jsme i přípravnou třídu. Pro výuku jsou využívány odborné učebny - fyzika, chemie, výtvarná výchova, zeměpis, přírodopis, hudebna, dvě počítačové učebny s internetem, interaktivní tabule ve všech učebnách na 1. i 2. stupni.


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě