Zpět

Projekty

Projekt Inkluze - podpora žáků v Mostě

Projekty

Pátek, 15/10/2021 Dne 1.9.2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  zahájen  projekt  "Podpora žáků ZŠ v Mostě", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744. Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let. Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu žáků základních škol ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím  proudu,  a to včetně podpory dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit.  Žáci mají možnost volby z pestré nabídky zájmových kroužků se zaměření…

Mléko do škol

Projekty

Pátek, 15/10/2021 Projekt zajišťuje mléko a mléčné výrobky pro všechny žáky naší školy.

Ovoce a zelenina do škol

Projekty

Pátek, 15/10/2021 Projekt zajišťuje ovoce a zeleninu pro všechny žáky naší školy.

Šablony III pro ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka

Projekty

Čtvrtek, 07/10/2021 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (PDF) Šablony (PDF)

Šablony II pro ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka

Projekty

Středa, 06/10/2021 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (PDF)Šablony (PDF)

Přejít na stránku: 1

Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě