Zpět

Projekt Inkluze - podpora žáků v Mostě

Zpět na seznam článků

Dne 1.9.2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání  zahájen  projekt  "Podpora žáků ZŠ v Mostě", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744. Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let. Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu žáků základních škol ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím  proudu,  a to včetně podpory dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit.  Žáci mají možnost volby z pestré nabídky zájmových kroužků se zaměřením např. na pohyb v přírodě, ekologii a cizí jazyky. Doučování žákům  nabízí školní asistentky.Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě