Zpět

OP JAK pro ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka

Zpět na seznam článků

Naše základní škola a školní družina společně realizují projekt s názvem Rozvoj inovativního
vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005170, podpořený z výzvy MŠMT č.
02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský.
Projekt je zaměřen na:
 personální podporu – práce školního speciálního pedagoga a kariérového poradce
 vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ a ŠD
 inovativní vzdělávání žáků v základní škole a ve školní družině
 odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

OP JAK inovativní vzděláváníPartneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě