Zpět

Školní hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU
 PROVOZOVATEL SPORTOVIŠTĚ:

Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace, IČO 473 262 39

Ředitel školy: Mgr. Barbora Štempáková, telefonní kontakt: 473 639 244

Správce sportoviště: telefonní kontakt: 731 635 591

 Objekt areálu umožňuje sportovní využití na fotbalovém nebo víceúčelovém hřišti a atletické dráze (kopaná, košíková, volejbal, nohejbal, tenis, lehká atletika).

 1. Provoz sportoviště zabezpečuje vždy správce.
 2. V přítomnosti správce je areál přístupný veřejnosti.
 3. Změna provozní doby:
 Stanovení provozní doby v měsících březen a duben
pondělí                                   od 15:00 do 18:00
úterý                                       od 15:00 do 18:00
středa                                     od 15:00 do 18:00
čtvrtek                                     od 15:00 do 18:00
 Stanovení provozní doby v měsících květen a červen
pondělí                                    od 15:00 do 20:00
úterý                                       od 15:00 do 20:00
středa                                     od 15:00 do 20:00
čtvrtek                                     od 15:00 do 20:00

O víkendech, prázdninách a svátcích bude hřiště zavřené.

 • děti a mládež do 18 let mají vstup na sportoviště zdarma
 • návštěvníci mladší 6 let mohou na hřiště vstoupit pouze jen v doprovodu dospělé osoby

 Rezervaci jednotlivých hřišť a atletické dráhy je možno předem smluvit v pracovní dny na telefonním čísle 417 639 245 v době od 8:00 do 15:30, ve stejné době je možné provést platbu.

 1. Vstup do sportoviště je možný pouze vstupní branou.
 2. V době uzavření areálu je vstup zakázán. Přelézání plotu a zamčených bran je přísně zakázáno.
 3. Každý návštěvník sportoviště je povinen:
  • hlásit se ihned po příchodu u správce;
  • správci předložit potvrzení o platbě;
  • udržovat čistotu a pořádek, dodržovat zásady bezpečnosti;
  • vstupovat na umělé povrchy a atletickou dráhu jen ve vhodné sportovní obuvi;
  • respektovat pokyny správce či jiného zástupce školy;
  • neprodleně ohlásit jakoukoliv zjištěnou závadu.
 4. V celém reálu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO
  • kouření, pití alkoholických nápojů a užívání omamných látek;
  • vstup na umělé povrchy hřišť a běžeckou dráhu v zablácené či jinak znečištěné obuvi;
  • vstup se psy či jinými zvířaty;
  • jízda na kole, kolečkových bruslích či skateboardech;
  • donáška nápojů ve skleněných obalech.

 PORUŠOVÁNÍ UVEDENÝCH PRAVIDEL MŮŽE BÝT DŮVODEM K VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU SPORTOVIŠTĚ

 1. Cenné věci lze uschovat u správce sportoviště. Ostatní svršky možno uložit v šatnách do uzamykatelných skříněk. V případě ztráty klíčku od skříňky uhradí návštěvník sportoviště pokutu ve výši 100 Kč.
 2. Provozovatel sportoviště nenese odpovědnost za případné úrazy účastníků areálu ani za volně odložené věci.
 3. Lékárnička na zajištění první pomoci je u správce sportoviště.
 4. Nedílnou součástí tohoto řádu je platný ceník za užívání sportoviště, který je k dispozici u správce.

 

Sportovní areál je majetkem Statutárního města Most, a proto je pod kontrolou a ochranou městské policie.

 

                                                                                                                       Mgr. Barbora Štempáková


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě