Zpět

Základní údaje o škole

Zřizovatel Statutární město Most
Právní forma  příspěková organizace
47326239
Počet žáků 655
Počet tříd 27
Přípravná třída 1
Oddělení ŠD 5
Ředitelka školy Mgr. Barbora Štempáková
Zástupkyně ředitele Mgr. Jana Pátková – 1. stupeň
Mgr. Jitka Jermanová – 2. stupeň
Výchovná poradkyně Mgr. Jana Pátková
Kariérový poradce Mgr. Jitka Jermanová
Metodik prevence Mgr. Šárka Schönová
Ekonomka školy Jitka Šubrtová
Vedoucí školní jídelny Romana Kulíková
Počet pedagogických pracovníků 45
Počet asistentů pedagoga 13
Počet správních zaměstnanců 15

Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě