Zpět

Informace vycházejícím žákům

Vážení zákonní zástupci,
žáci dnes obdrží formulář Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Tento dokument je nutno přiložit k přihlášce na některé střední školy, v Atlasu školství naleznete v tabulkách informace, které školy posudek požadují.

Dne 8.2.2024 od 15,00 do 17,00 hodin nabízí naše škola podporu při vyplňování přihlášek.
Pokud budete mít zájem, dostavte se v tento den do pavilonu 1.stupně se všemi požadovanými dokumenty (tj. lékařský posudek, výpis vysvědčení a názvy škol, jejich oborů​ a kódy oborů). 
Žáci se mohou obrátit kdykoliv na paní zástupkyni Mgr. Jitku Jermanovou, která je zároveň kariérovou poradkyní.

Těšíme se na spolupráci.
Vedení školy​

Zde naleznete informace o podání přihlášek a průběhu přijímacího řízení na střední školy.

Zde naleznete formulář LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ

V případě potřeby kontaktujte paní Mgr. Jitku Jermanovou - jitka.jermanova@zs10.cz. 


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě