Zpět

Tandemová výuka

V rámci projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ probíhá v některých třídních kolektivech tandemová (párová) výuka. Jde o speciální druh výuky, kdy se na vyučovací hodině podílejí dva učitelé. Jejich role je rovnocenná. Účelem párové výuky je zefektivnění vyučovacích hodin a reakce na specifické, individuální potřeby žáků. Tato výuka je časově náročná na přípravu, organizaci vyučovací hodiny a následnou reflexi.

Párová (tandemová) výuka:

  • zvyšuje kvalitu výuky
  • pomáhá k zapojení všech žáků do výuky
  • pomáhá k rozvoji kritického myšlení
  • pomáhá v respektování spolužáka, vzájemné pomoci
  • nabízí možnost se více věnovat znevýhodněným žákům, nebo naopak nadaným žákům
  • přináší více možností v experimentování se stylem učení
  • učení většinou probíhá klasicky (učitel před tabulí, děti v lavici), ale je více osobní a děti často bývají rozděleny do menších skupin, dochází tak k individualizaci výuky, a ta je pro žáky zábavnější.

Během párové výuky jsou žákům předkládány texty, se kterými pracují – získávají informace, řeší problémy, vyhledávají spojitosti, utvrzují se v názoru a společně se doplňují.

Tandemová výuka přináší výhody i samotným učitelům. Společnými silami mohou vylepšovat a posouvat svůj styl výuky, aby žákům co nejvíce vyhovoval.


Galerie


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě