Zpět

Školní družina

Vychovatelky

Jana Bittnerová

Kamila Dittrichová

Markéta Rainová, Dis.

Monika Chabrová

Šárka Mašková

Řád školní družiny (PDF)

Provoz ŠD v době pandemie (PDF)

Statut cvičné školy (PDF)

Měsíční tématický plán (PDF)

Telefonní kontakt +420 731 635 590

Akce družiny a fotografie

Přijetí do školní družiny

Žádost o přijetí

Kritéria pro přijetí

Základní kritéria:

  1. Dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 1. ročníku,
  2. dítě přijaté do přípravné třídy Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace,
  3. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 2. ročníku,
  4. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 3. ročníku dojíždějící z okolních obcí,
  5. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 3. ročníku a
  6. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 4. ročníku dojíždějící z okolních obcí.

Doplňková kritéria:

  1. Pořadí podaných přihlášek.