Zpět

Školní družina

Vychovatelky

1.oddělení - Monika Chabrová

2.oddělení - Jana Bittnerová

3.oddělení - Markéta Rainová, DiS.

4.oddělení - Kamila Dittrichová

5.oddělení - Šárka Mašková

6.oddělení - Dana Benešová

Řád školní družiny (PDF)

Měsíční tématický plán (PDF)

Vnitřní řád ŠK 

Telefonní kontakt +420 731 635 590

Základní informace

 • Provoz ŠD  - denně od 6,00 do 16,30 hodin. Ráno děti přicházejí maximálně do 7,15 hodin. 
 • Vyzvedávání dětí ze ŠD - po obědě do 13,30 hodin a odpoledne po 15 hodině.
 • Platba ŠD - bezhotovostně ve prospěch účtu naší školy 212463816/0600, s var.symbol stejný jako na platbu obědů, do poznámek ŠD.
 • platbu můžete uhradit v jedné splátce se splatností do 20.8. (období září až červen 1400 Kč)
 • Čip na obědy si žáci nechávají po celý školní rok u sebe. Obědy je nutné odhlašovat na strava.cz

Přijetí do školní družiny

Žádost o přijetí

Kritéria pro přijetí

Základní kritéria:

 1. Dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 1. ročníku,
 2. dítě přijaté do přípravné třídy Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace,
 3. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 2. ročníku,
 4. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 3. ročníku dojíždějící z okolních obcí,
 5. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 3. ročníku a
 6. dítě přijaté k základnímu vzdělávání Základní školy, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace a zařazené do 4. ročníku dojíždějící z okolních obcí.

Doplňková kritéria:

 1. Pořadí podaných přihlášek.

Galerie


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě