Zpět

Důležité sdělení

Dne 1. září 2021 mají žáci 2. až 9. tříd vyučování od 8:00 do 8:45 ve svých kmenových třídách. Žáci se budou testovat samoodběrem ve třídách.

Žáci 1. tříd budou testováni v tělocvičně školy za přítomnosti zákonného zástupce v době od 7:30 do 8:15. Po testování je pro děti připraven program plný her a soutěží na školním hřišti. Slavností zahájení plánujeme po testování tedy v 8:20 tamtéž.

2. a 3. 9. 2021 mají žáci prvního stupně vyučování do 11:35 a žáci druhého stupně do 12:30. Školní jídelna a školní družiny jsou v běžném provozu od 1. 9. 2021.

Od 6. 9. 2021 bude vyučování probíhat dle platného rozvrhu.

Pokyny k provozu školy

Každá osoba včetně žáků je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (WC, šatny, chodby, školní jídelna) zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ ČR.

Ve třídách nemusí mít žáci roušku ani respirátor, během přestávek a ve společných prostorách musí mít ústa zakrytá. To platí pro všechny – tedy i očkované či po prodělané nemoci COVID do 180 dní od nákazy.

Do školy mohou jít i děti, které nejsou testované, ani očkované, ani neprodělaly COVID, ovšem pro ně platí povinnost nosit respirátor (ne roušku) po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení. Tito žáci mají ve třídě při výuce a ve společných prostotách školy zakrytá ústa, nesmí cvičit a nesmí s dětmi zpívat. Při konzumaci svačiny sedí odděleně od ostatních. Ve školní jídelně nejsme schopni pro tyto žáky zajistit oddělený prostor, proto jim bude oběd vydán v krabičce neprodyšně uzavřené fólií.

Z povinnosti nosit roušku či respirátor jsou obecně vyňaty děti, které lékařským potvrzením prokážou, že jej nosit nemohou, jsou ovšem povinny nosit jiný ochranný prostředek.

Žádáme zákonné zástupce, aby sdělili třídním učitelům zda:

  • je dítě očkované – tuto skutečnost je nutné doložit certifikátem,
  • zda dítě prodělalo COVID a od nemoci neuběhlo více jak 180 dní – je třeba doložit lékařským potvrzením,
  • nesouhlasí s testováním ve dnech 1., 6. a 9.9. 2021 a jsou si vědomi toho, jaká opatření z tohoto rozhodnutí pro jejich děti vyplývají – formulář k písemnému vyjádření je nutné vyplnit v sekretariátu školy