Zpět

Tandemová výuka - 11. 11., TV a Př

Zpět na seznam článků

Dne 11.11.2021 se v naší školní tělocvičně odehrála tandemová výuka tělesné výchovy a přírodopisu třídy 8.C. Při této výuce se spojili učitelé : Mgr. Lidia Monika Bachurová, Bc. Šárka Kučerová přizvaným hostem byl pan učitel Mgr. Pavel Mašek. Během tandemové výuky si žáci utvořili dvojice, do kterých dostali kartičky s předními a zadními svaly. Tyto kartičky měli rozmístit na těla svých spolužáků ve dvojici a následně se vystřídat. V druhé části hodiny se žáci dozvěděli něco málo z historie sportu, která se týkala vývoje sportovních aktivit (olympijské hry, sportovní kluby), kde člověk začal používat svalovou soustavu k dosažení co nejlepšího výsledku, kterého dosáhl pomocí pravidelného tréninku. Velký důraz byl v té době kladen na zdraví způsob života, který platí dodnes. Na závěr se všichni žáci, s pomocí paní učitelky Bc. Kučerové, naučili cviky na posilování svalové soustavy.


Galerie


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě