Zpět

Zájmové kroužky a doučování 2022 - 23

Zájmové kroužky

  

Název

Vedoucí

Den

Čas

Pro koho je určen

Sportovní hry, házená

Markéta Rainová, Dana Benešová

čtvrtek

15,30 – 16,30

žáci 1. – 4. ročníku

Logopedie

Michaela Janoušková

středa

11,40 – 12,30

žáci PT a 1. ročníku

Klub - deskové hry

Miroslava Kuřáková

úterý

12,45 – 13,45

žáci 2. ročníku

Klub - deskové hry

Martina Žďárská

úterý

12,45 – 13,45

žáci 2. ročníku

Šikovné ruce

Šárka Schönová

pondělí

12,40 – 13,25

žáci 5. – 7. ročníku

Čtenářský klub

Monika Svobodová

pátek

12,40 – 13,25

žáci 4. – 5. ročníku

Čtenářský klub

Adriana Nováková

pátek

11,40 – 12,30

žáci 2.C

Sportovní hry

Pavel Mašek

pátek

13,30 – 15,05

žáci 8. – 9. ročníku

Dějepisný kroužek

Pavel Mašek

úterý

14,45 – 15,30

žáci 8. – 9. ročníku

Literární kroužek

Pavel Mašek

úterý

14,00 – 14,45

žáci 8. – 9. ročníku

Minecraft - začátečníci

Pavel Mašek

úterý

12,45 – 13,45

žáci 1. – 7. ročníku

Minecraft - pokročilí

Pavel Mašek

středa

12,45 – 14,15

žáci 1. – 7. ročníku

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky

Michaela Jakubcová

úterý

14,00 – 15,00

žáci 9. ročníku

Veselá věda

Michaela Jakubcová

středa

14,00 – 15,00

žáci 1. – 5. ročníku

Jazykový klub

Monika Mikulová Németová

středa

14,00 – 15,00

žáci 6. – 9. ročníku

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka

Helena Taclíková

čtvrtek

13,45 – 14,30

žáci 9. ročníku

Robotika

Petr Holeček

čtvrtek

14,15 – 15,15

žáci 6. – 9. ročníku

Doučování

Pedagog

Den

Čas

Pro koho je určeno

Monika Svobodová

úterý

12,30 – 13,15

žáci 5.C

Dana Abariová

čtvrtek

12,35 – 13,20

žáci 5.A

Jitka Valvodová

středa

13,00 – 14,00

žáci 3.C

Michaela Janoušková

čtvrtek

11,40 – 12,30

žáci PT

Miroslava Prušinovská

pondělí

12,45 – 13,30

žáci 5.B

Kateřina Havlová

pondělí

13,00 – 13,45

žáci 4.C

Petra Hubáčková

čtvrtek

13,30 – 14,15

žáci 4.B

Martina Žďárská

pondělí

11,45 – 12,30

žáci 2.B

Adriana Nováková

čtvrtek

11,45 – 12,30

žáci 2.C

Andrea Humhalová

pondělí

13,30 – 14,15

žáci 7. ročníku

Andrea Humhalová – český jazyk pro cizince

pondělí

12,40 – 13,25

žáci 2. stupně

Petromila Drusová – český jazyk pro cizince

čtvrtek

 8,00 – 8,45

žáci 2. stupně

Petr Holeček – český jazyk pro cizince

středa

 8,55 – 10,40

žáci 2. stupně


Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě