Zpět

Pokyny k provozu školy od 1.9.2021

Zpět na seznam článků

Každá osoba včetně žáků je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (WC, šatny, chodby, školní jídelna) zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ ČR.

Ve třídách nemusí mít žáci roušku ani respirátor, během přestávek a ve společných prostorách musí mít ústa zakrytá. To platí pro všechny – tedy i očkované či po prodělané nemoci COVID do 180 dní od nákazy.

Z povinnosti nosit roušku či respirátor jsou obecně vyňaty děti, které lékařským potvrzením prokážou, že jej nosit nemohou, jsou ovšem povinny nosit jiný ochranný prostředek.

Děkujeme všem za pochopení a spolupráci.