logotyp

Podpora žáků základních škol v Mostě

Dne 1. 9. 2019 byl na naší škole v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zahájen projekt  "Podpora žáků ZŠ v Mostě", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0011744, doba realizace od 1.9.2019 do 31.8.2022. Projektové aktivity budou probíhat po dobu 3 školních let a do jejich realizace je zapojen 10 základních škol v Mostě, Statutární město Most prostřednictvím Klubu národnostních menšin, Oblastní charita v Mostě prostřednictvím klubu Sovička a Pobočka Diakonie CB v Mostě prostřednictvím klubu Záplata.

Hlavním cílem projektu je podpora rovného přístupu žáků základních škol ke vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, a to včetně podpory dětí a rodičů ze sociálně vyloučených lokalit. K naplnění tohoto cíle bude přispívat široké spektrum klíčových aktivit projektu, které jsou zaměřeny na podporu žáků jak v prostředí základních škol (před a po vyučování), tak v prostřední mimoškolních klubů. Dvě z aktivit jsou též zaměřeny na rodiče žáků, na jejich aktivnější zapojení do života školy a motivaci dětí k domácí přípravě do školy.

Na školách jsou nově zřízeny pozice podpůrných pracovníků pro děti a rodiče ze soc. vyloučených lokalit, které umožní pravidelnou podporu žáků při přípravě na vyučování (domácí úkoly, doučování, příprava na testy, zpracování referátů atp.). Žáci mají též ve školách možnost navštěvovat různé kroužky, na naší škole kroužek „Španělština, Sportovní hry, Enviromentální výchova.

Na každé z partnerských škol pracuje v koordinátor inkluze, který podporuje zavádění proinkluzivních opatření dle potřeb konkrétních žáků školy, úzce spolupracuje s vedením školy a zároveň dochází k výměně zkušeností a příkladu dobré praxe v rámci celého projektového týmu.

Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Genesia, z.s.

Partneři projektu:

Statutární město Most,

Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, z.s.,

Oblastní charita Most, Pobočka Diakonie CB v Mostě,

1. ZŠ - Základní škola, Most, Svážná 2342, p.o.,

3. ZŠ - Základní škola, Most, U Stadionu 1028, p.o. ,

4. ZŠ - Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, p.o.,

7. ZŠ - Základní škola, Most, Jakuba Arbesa 2454, p.o.,

 8. ZŠ - Základní škola, Most, Vítězslava Nezvala 2614,p.o. ,

10. ZŠ Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, p.o.,

11. ZŠ - Základní škola, Most, Obránců míru 2944, p.o.,

14. ZŠ - Základní škola, Most, Rozmarýnová 1692, p.o.,

15. ZŠ - Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, p.o.,

18. ZŠ - Základní škola, Most, Okružní 123/8, p.o.,

Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
Škola
AKTUALITY
Rodiče
SPORT
Družina
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy