logotyp

Výchovné poradenství

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Pátková

Konzultační hodiny: úterý 14,00 – 15,30 hodin (po telefonické domluvě kdykoli)

Náplň práce výchovné poradkyně:

 • péče o žáky, u kterých se vyskytly výukové či výchovné potíže (odeslání na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny PPP, Střediska výchovné péče SVP, Speciálního pedagogického centra SPC)
 • péče o žáky, kteří již byli vyšetřeni poradenským zařízením, a byla jim doporučena speciální péče
 • organizační záležitosti pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami
 • spolupráce  s pedagogicko-psychologickými  poradnami,  specializovanými  pedagogickými  centry, odborem sociálně právní ochrany dětí, dětským lékařem, metodikem prevence
 • umožňuje setkání poradenských pracovníků se zákonnými zástupci žáků
 • pomoc při řešení problémů v souvislosti se sociálně-patologickými jevy
 • práce s nadanými žáky

POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ODBORNÉHO VYŠETŘENÍ V PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNĚ (PPP)

 • PPP poskytuje odbornou pedagogickou i psychologickou péči, konzultace žákům a rodičům.
 • Vyšetření žádají zákonní zástupci dítěte.
 • Objednání je možné telefonicky i osobně.
 • Žádá-li zákonný zástupce vyšetření ve spolupráci se školou, zajistí škola vyplněný dotazník.
 • Pokud  žák  vyšetření  již  absolvoval,  zákonní  zástupci  si  vyzvednou  osobně  v PPP  závěrečnou  zprávu o vyšetření a dle svého uvážení informují třídního učitele, aby pedagogové mohli se žákem pracovat dle doporučení PPP.
 • Poskytované služby jsou bezplatné.

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ  (VOLBA POVOLÁNÍ)

Výchovná poradkyně: Mgr. Jitka Jermanová

 Konzultační hodiny: úterý 14,00 – 15,30 hodin (po telefonické domluvě kdykoli)

Náplň práce výchovné poradkyně:

 • informační  a  poradenská  činnost  vedoucí  ke  vhodné  volbě  následného  vzdělávání  žáka  (síť  škol  a  školských  zařízení,  studijní  a  učební  obory,  přijímací  řízení,  možnost  uplatnění  ve  zvoleném  oboru, situace na trhu práce v regionu a celé ČR)
 • spolupráce  s úřady  práce,  se  středními  školami,  s informačním  a  poradenským  střediskem  pro  volbu povolání (IPS)
 • organizační záležitosti spojené s vycházejícími žáky (deváté, páté a sedmé ročníky)

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Název školy: Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

Zdeňka Štěpánka 2912,
Most
434 01

Telefon: 417 639 245
Mobil: 732 960 498

E-mail: sekretariat@zs10.cz

IČ: 47326239

bankovní spojení: 212463816/0600

datová schránka: m4zv8v7
Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
Škola
AKTUALITY
Rodiče
SPORT
Družina
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy