Zpět

9.A

Třídní učitelka Mgr. Petromila Drusová
Asistent pedagoga Eva Římková

Partneři

           Fotbal na naší škole   Házená na naší škole    Spolupráce s městskou knihovnou v Mostě