logotyp

Podrobné informace k zápisu do 1. tříd 2021/2022

24.03. 2021

Informace pro zápis pro školní rok 2021/2022  

Vzhledem k nepříznivému vývoji koronavirové situace a protiepidemickým opatřením budou i letos zápisy do prvních tříd vedeny v distanční podobě bez samotné přítomnosti dětí. Nebude tedy možná přítomnost dětí a zákonných zástupců ve školách tak, jako bylo obvyklé v minulosti.

Zaregistrovat vaši přihlášku bude možné od 1. do 23.dubna 2021.

Zápis se týká dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.


Přihlášku do 1.třídy je možné vyplnit v systému ZápisOnline na webových stránkách školy. Po vyplnění je nutné žádost vytisknout a podepsat. Systém Vám vygeneruje značku, pod kterou bude Vaše přihláška vedena po celou dobu správního řízení.

Zákonní zástupci, kteří mají možnost, pošlou škole dokumentaci nezbytnou k přijetí dítěte elektronicky (do datové schránky školy, e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem – nelze poslat prostý e-mail). Dokumenty podané elektronicky bez zaručeného podpisu bude možné přijít osobně podepsat do školy po telefonické domluvě na čísle 732 960 498 do 23. 4. 2021.

Vyplněnou a podepsanou žádost je možné škole poslat také poštou, popřípadě vhodit do schránky umístěné u prvního pavilonu základní školy.

Zde jsou podrobné informace k podání žádosti k základnímu vzdělávání:

 1. Elektronická registrace pro zákonné zástupce s možností využití motivační části zápisu přihlášením na MS TEAMS dne 8. a 9. 4. 2021

Elektronická registrace bude v systému ZapisyOnline.cz povolena od 1. 4. od 8:00 do 5. 4. do 23:59 hodin – a to pro zákonné zástupce, kteří projeví zájem o on-line schůzku ve dnech 8. 4. a 9. 4. 2021 v prostředí MS Teams od 14:00 do 17:00 hodin. Po vyplnění interaktivního formuláře obdrží zákonný zástupce na uvedenou emailovou adresu elektronickou pozvánku k cca 15minutovému setkání s paní učitelkou budoucí první třídy. Toto setkání tak nahradí chybějící motivační pohovor.

Po vyplnění formuláře si zákonný zástupce vygeneruje samotnou žádost, kterou podepíše, přiloží k ní přílohy a odešle škole uvedeným způsobem.

 2. Elektronická registrace pro zákonné zástupce, kteří nemají zájem o on-line schůzku.

Elektronická registrace bude v systému povolena v termínu od 1. 4. 2021, 8:00 hod. do 23. 4. 2021, 23:59 hodin. Po vyplnění interaktivního formuláře si rodič vygeneruje samotnou žádost a s nezbytnými přílohami odevzdá škole jedním z uvedených způsobů.

 3. Registrace pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost realizovat elektronickou registraci prostřednictvím aplikace.

Zákonní zástupci, kteří nemají možnost realizovat elektronickou registraci, se dostaví osobně (pouze jeden zákonný zástupce bez osobní přítomnosti dítěte) do školy v termínech a časech, které jsou vyhlášeny jako termíny zápisu, tj. čtvrtek 8. 4. a pátek 9. 4. 2021 od 14:00 do 17:00 hodin. Formulář za zákonné zástupce elektronicky vyplní zaměstnanec školy, následně vygeneruje a vytiskne žádost, kterou zákonný zástupce na místě podepíše. Zákonný zástupce přinese s sebou svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Z důvodu dodržení hygienických pravidel Vás žádáme o předchozí objednání konkrétního času na čísle 732 960 498 (denně mezi 8-12hod).

 4. Elektronická registrace pro zákonné zástupce, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky.

Zákonný zástupce vyplní formulář v termínu do 23. 4. 2021, 23:59 hodin. V interaktivním formuláři zaškrtne čtverec „Budeme pro dítě žádat odklad“.

Po vyplnění interaktivního formuláře si vygeneruje samotnou žádost, kterou podepíše, přiloží k ní přílohy (posouzení pediatra, klinického psychologa, školského poradenského zařízení aj.) a odevzdá škole jedním z uvedených způsobů.

V příštím školním roce opět plánujeme otevření Přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky.  Odpovědi na Vaše dotazy získáte u zástupkyně ředitelky Mgr. Jany Pátkové na tel. čísle +420 734 876 432 nebo na e-mailové adrese jana.patkova@zs10.cz

 

  • Nejzazším termínem pro podání (její vyplnění a odeslání) elektronické přihlášky (bez možnosti setkání on-line) je pátek 23. 4. 2021 do 23:59 hodin.
  • Doklady prokazující věk a trvalý pobyt dítěte je možné doručit jako prosté kopie dálkovým způsobem.
  • S ohledem na preventivní opatření je žádoucí, aby se k zápisu dostavil pouze jeden ze zákonných zástupců dítěte.
  • Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat hygienická opatření stanovená školou (dezinfekce rukou, respirátor, rozestupy).
  • Zasláním výše zmíněných dokumentů (viz. kopie rodného listu, kopie občanského průkazu zákonného zástupce, cizinci – kopie cestovního pasu či povolení k pobytu) souhlasíte se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.
  • Předčasné zaškolení dítěte – podmínkou pro přijetí dítěte narozeného v období od 1.září 2015 do 31.prosince 2015 je doložení doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení.

 

 

 

 

Zpět na hlavní výpis

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Název školy: Základní škola, Most, Zdeňka Štěpánka 2912, příspěvková organizace

Zdeňka Štěpánka 2912,
Most
434 01

Telefon: 417 639 245
Mobil: 732 960 498

E-mail:   
sekretariat@zs10.czIČ: 47326239

bankovní spojení: 212463816/0600

datová schránka: m4zv8v7
Home Základní škola Zdeňka Štěpánka
Škola
AKTUALITY
Rodiče
SPORT
Družina
Školní jídelna

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy